W jaki sposób powołuje się do życia wspólnotę mieszkaniową?

Kiedy zamierzamy kupić mieszkanie od dewelopera rodzi się sporo pytań. Jedno z nich dotyczy utworzenia wspólnoty mieszkaniowej. Czym jest wspólnota mieszkaniowa i w jaki sposób powołuje się ją do życia?

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia własności choćby jednego lokalu. To znaczy, że z chwilą kiedy kupiliśmy mieszkanie od dewelopera możemy być pewni, że w budynku powstanie wspólnota w skład której docelowo będą wchodziły wszyscy właściciele lokali usytuowanych w tejże nieruchomości. Nie ma potrzeby uzyskiwać zgody od właścicieli mieszkania by przystąpili do wspólnoty albo powoływać ją do życia. Jednakże, aby wspólnota mogła sprawnie funkcjonować, muszą być spełnione pewne warunki. Wspólnota musi uzyskać numer REGON we właściwym Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym, numer NIP w urzędzie skarbowym oraz założyć konto bankowe. By uzyskać numer REGON trzeba przedłożyć m.in. statu wspólnoty oraz uchwałę o zatwierdzeniu statutu.

Bardzo ważnym zadaniem, które stoi przed członkami wspólnoty to wybór zarządcy. Członkowie wspólnoty muszą sobie zadać pytanie czy chcą by nieruchomość była zarządzana przez właścicieli lokali i wśród nich wybrać zarząd czy też lepiej będzie jeśli ta czynność zostanie zlecona osobie trzeciej. Powierzając obowiązki zarządzania wspólnotą licencjonowanemu zarządcy można zyskać pewność, że zarządca posiada konieczną wiedzę z dziedziny prawa, finansów czy budownictwa i wszelkie sprawy dotyczące wspólnoty będą dopięte na ostatni guzik. Trzeba pamiętać o tym, że jeśli zarządca nie będzie spełniać oczekiwań wspólnoty i nie będzie należycie wywiązywał się z powierzonych zadań, to zawsze członkowie wspólnoty mogą go odwołać.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *