Na czym polega zarządzanie nieruchomościami?

Na czym dokładnie polega zarządzanie nieruchomościami idealnie pokazuje zarzadcakrakow.pl. Można powiedzieć, że jest to jeden z rodzai działalności zawodowej. Działalność ta opiera się na odpłatnym wykonywaniu wszelkich czynności jakie zostaną zlecone danej jednostce przez właściciela danej nieruchomości. Do takich czynności w głównej mierze zalicza się: całkowite i staranne prowadzenie oraz nadzorowanie wszystkich zadań związanych z bieżącą obsługą nieruchomości, planowaniu ( może się to odbywać krótkoterminowo, jednak częściej spotykanie są te długoterminowe) wszystkich metod i sposobów realizacji związanych z rozwojem nieruchomości, kompleksowe doradztwo związane z prawidłowym i efektywnym zarządzaniem nieruchomością. W polskim prawie istnieją trzy zawody, które posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania wcześniej wymienionych zadań i są to zarządca nieruchomości, pośrednik w obrocie nieruchomościami oraz rzeczoznawca majątkowy.

Wszelkie uprawnienia i obowiązki tych osób szczegółowo opisane są w ustawie o gospodarce nieruchomościami, obowiązującej od 1 stycznia 1998 roku. Najczęstszymi formami prowadzenia działalności opartej o zarządzanie nieruchomościami to praca w charakterze najemnego pracownika oraz samodzielna działalność gospodarcza prowadzona pod określoną formą. Warto wiedzieć że zarządzanie nieruchomościami a administrowanie to dwa zupełnie odmienne pojęcia. To ostatnie obejmuje bowiem rzeczy, które nie jest zobowiązany wykonywać zarządca ( chyba że umowa z klientem stanowi inaczej) takie jak sprzątanie, wywóz, odpadów, bieżące kontrole i przeglądy techniczne, bieżąca naprawa i prace konserwacyjne.

Ogólnie rzecz ujmując administrowanie obejmuje wszystkie te czynności, które niezbędne są przy bieżącej obsłudze nieruchomości. Zarządca musi być świadomy odpowiedzialności jaka na nim ciąży, gdyż bardzo często klienci powierzają mu swój życiowy dobytek. Dlatego jakakolwiek decyzja nie może zostać podjęta bez aprobaty właściciela. Oczywiście wszystko powinno być przemyślane i precyzyjnie opracowane, by klient jak najwięcej mógł zyskać, nic lub prawie nic przy tym nie tracąc. Całą relację i zasady wzajemnej współpracy na linii zarządca-właściciel nieruchomości reguluje spisana i opracowana przed podjęciem współpracy umowa o zarządzaniu nieruchomością.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *